Home / Pengumuman / Pengumuman Daftar Ulang 2016

Pengumuman Daftar Ulang 2016

PENGUMUMAN

Nomor: In.08/MA/PP.00.9/010/II/2016

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH MAHASANTRI MA’HAD AL-JAMI’AH IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI AGAR SEGERA MENDAFTAR ULANG DI KANTOR MA’HAD.

PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL 15-22 FEBRUARI 2016. SYARAT PENDAFTARAN:

  1. MENYERAHKAN SLIP PEMBAYARAN ASRAMA SEMESTER GENAP (ASLI)
  2. MENGISI SURAT PENGANTAR DARI PIHAK KANTOR MA’HAD DAN KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA SEKRETARIS LA_PASMA

DEMIKIANLAH, ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMAKASIH.

NB. BAGI PENGURUS ASRAMA JANGAN MENERIMA MAHASANTRI APABILA TIDAK MEMBAWA SURAT PENGANTAR DARI KANTOR MA’HAD.

                                                                                                                                                                                        Kepala Pusat

                                                                                                                                                                                        Ma’had al-Jami’ah  IAIN STS Jambi,

                                                                                                                                                                                        Drs. M. HasbI Ash-Shiddiqi, MA

                                                                                                                                                                                         ttd

                                                                                                                                                                                        NIP. 19640608 199203 1 004

Comments

comments

About admin